02 липня 2016 року ПрАТ "Сумська обласна друкарня"  (далі - товариством) встановлено факт оприлюднення недостовірної квартальної інформації за 1 квартал 2016 року, розміщеної 27.04.2016, 17.06.2016 у загальнодоступній базі даних НКЦПФР та 27.04.2016, 17.06.2016 на власній сторінці у мережі Інтернет www.sod.sumy.ua.

При розкритті даної інформації невірно зазначені дані про "Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі" (міститься значення 100, вірно-0), та "Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії» (міститься 0, вірно-100).

Оприлюднення недостовірної інформації відбулось внаслідок технічної помилки при підготовці файла report.xml. Товариство спростовує зазначену розкриту недостовірну інформацію.

На виконання вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами та доповненнями) товариством 04.07.2016 буде розкрито виправлену інформацію шляхами, передбаченими чинним законодавством України.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:  виконуючий обов'язки голови правління Гудименко Костянтин Євгенійович.